Víte - nevíte?

Víte - nevíte?
  • Včela donese za jeden let zhruba 50 miligramů nektaru, pro každý jeho gram tedy včely musí vyletět dvacetkrát, z toho vyplývá, že na 1 kg nektaru včely musí vylétnout 20 000 krát.
  • Na 1 kg medu musí včely nanosí 2 až 3 kg nektaru, tj. 1kg medu znamená až 60 tisíc včelích letů
  • Na tvorbu 1kg vosku spotřebují včely asi 3 kg medu a 50 gramů pylu
  • V závislosti na počasí, množství potravy v úle a dle snůšky se množství vyletujících včel pohybuje mezi 0 až 70 procenty. Přitom nejpilnější včely absolvují deset výletů v jednom dni, některé včely jeden jediný výlet. Většina včel asi čtyři výlety denně.
  • Pokud si dáváte med do horkého čaje či do horké kaše (nad 45 stupňů Celsia), tak vše, co je v medu zdravé zničíte. To jste potom pěkní barbaři, ještě, že Vás naše včely nevidí!