PETICE

Založili jsme petiční výbor a sestavili petici s názvem:

Ne Vodnímu dílu Křivoklát!

Všem, kteří se od 7.3.2016 do 10.4.2016 zúčastnili a podepsali, poslali či předali podpisy velice děkujeme!!

Děkujeme všem obecním úřadům v okolí Berounky, které na sbírání podpisů participovaly!

Hluboce jsme zavázání mnoha starostkám a starostům za jejich podporu!

Výsledky:

Petici občanů „Ne Vodnímu dílu Křivoklát!“,  podepsalo za necelé čtyři týdny přes 5 000 osob, především z obcí na horním a středním toku Berounky a středočeského a plzeňského kraje, Prahy, ale i ze severních Čech.

Petiční archy obsahují celkem 5019 podpisů,

Z toho:

  • počet úplných podpisů činí 4749 
  • počet neúplných podpisů je 237               
  • a počet zjevně neplatných podpisů je 33  

Počet stránek petičních archů s podpisy je 327 stran

Petice byla předána v podatelně ministerstva zemědělství dne 13.4.2016 v 7:10

Petici jsme předali společně s nesouhlasným společným stanoviskem 25 obcí (Od Liblína po Nižbor). Scan stanoviska obcí "nad hrází" ke stažení zde a scan stanoviska obcí "pod hrází" ke stažení zde.

Petice byla adresována Ministerstvu Zemědělství - panu ministrovi Jurečkovi (její text si můžete přečíst zde).

Jako přílohu nesouhlasného stanoviska obcí jsme na úřady rovněž předali Stanovisko Ing. Luboše Matějky ke Studii proveditelnosti ze dne 30. března 2016, jehož text je umístěn zde.

 

Vznikla další petice, taktéž s podporou starostů horní a střední Berounky. Na webové stránky této další iniciativy, která má naší podporu, se dostanete tudy (vytisknout text DRUHÉ petice můžete zde a podpisové archy k ní zde).