Naše včeličky

Jak žijí včeličky?

Každé včelstvo se skládá z jediné matky, 5 až 50 tisíc dělnic (podle ročního období) a několika stovek trubců. Ti jsou  ve včelstvu za normálních okolností jen v jarním a  letním období.

Včely sbírají pyl, jen když jej potřebují, zato nektar sbírají neustále. Akční rádius včel je pomyslná kružnice okolo včelína o poloměru max. 5 km. Ideální však je, když je potrava v dosahu 2 a méně km.

Jedno včelstvo za sezónu (květen až červenec) vytvoří 15 až 45 kg medu.

 

 

První jarní prolety